Zajęcia dla uczniów szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie w ramach projektu EFS „ Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy” w roku 2016/2017, 2017/2018

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA UCZNIÓW

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI
Z WYKORZYSTANIEM ICT

48

WYJAZDOWE WARSZTATY MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE - STANOWICE

33

JĘZYK NIEMIECKI NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ- 30h

32

MŁODY KREATOR- zajęcia na mobilnej platformie – 12 h w formie filmów edukacyjnych, których celem jest  rozwój kreatywności i twórczości

32

baner.jpgProjekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,
Partnerzy projektu:
cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok
Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża,
Stowarzyszenie Edukacyjne,
Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży
Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska.
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017 r.
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury 
z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich).
Lider i partnerzy wnoszą 5% wkład niepieniężny udostępniając sale lekcyjne do zajęć projektowych.
Realizacja projektu:
I etap – doposażenie pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych
Sześć placówek wzbogaci się w nowoczesne pracownie komputerowe (TIK), wyposażone m.in. w przenośne komputery, projektor, mikroskop z kamerą, ekran i tablicę multimedialną. Pozostałe szkoły otrzymają środki dydaktyczne jako wyposażenie pracowni i pomoce 
do zajęć z języków obcych i matematyczno-
przyrodniczych, prowadzonych metodami z aktywnym uczestniczeniem uczniów. Nie zapomina się również o specjalnych pomocach 
dla uczniów zarówno bardzo zdolnych jak i mających określone problemy edukacyjne i zdrowotne.
II etap – obejmuje działania w trzech obszarach:
1) kształtowania kompetencji kluczowych i postaw dla rynku pracy,
2) indywidualizacji pracy z uczniem,
3) kształtowania kompetencji cyfrowych i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Będą one prowadzone równolegle, a w działaniach wezmą udział uczniowie i nauczyciele.
Pierwszy obszar – obejmuje zajęcia dla uczniów pozwalające podnieść kompetencje w zakresie znajomości języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz kształtować postawy pożądane na rynku pracy takich jak: innowacyjność, kreatywność, twórcze i logiczne myślenie, przedsiębiorczość. Dzięki zastosowaniu metody e-learningu w niektórych zajęciach razem z dzieckiem będzie mógł uczestniczyć jego rodzic.
Zajęcia językowe będą prowadzone w formie ćwiczeń i konwersacji, e-learningu oraz total immersion (całkowitego zanurzenia) podczas wyjazdów szkoleniowych.
Polubić matematykę i przedmioty przyrodnicze oraz wyrównać zaległości będzie łatwiej, gdyż pracownie do zajęć będą dobrze 
i nowocześnie wyposażone np. tablice interaktywne, sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie dydaktyczne, pozwalające również eksperymentować, a nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie używania tych pomocy i stosowania metod pracy zwiększających efektywność kształcenia, np. nauczania wizualnego. Ponadto kadra pedagogiczna szkół może nauczyć się skuteczniej motywować uczniów, być dla nich indywidualnym przewodnikiem-tutorem, zdobyć międzynarodowy certyfikat psychoedukacji i coachingu.
Zajęcia szkolne będą się przeplatać z wyjazdami edukacyjnymi np. do ośrodków akademickich, laboratoriów firmowych, stacji dydaktycznych w celu odbycia warsztatów opartych na eksperymencie.
Drugi obszar realizacji projektu z udziałem uczniów i nauczycieli dotyczy indywidualizacji pracy z uczniem. Nauczyciele będą trenować umiejętność zastępowania agresji co jest niezmiernie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnej szkole.
Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się są skierowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych oraz szeroki wachlarz zajęć o charakterze socjoterapeutyczno-ruchowym, psychoedukacyjnym, logopedycznym. Do zajęć gimnastycznych uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zostaną skierowani na podstawie badań przesiewowych z użyciem urządzenia Sensor Hipokratesa pozwalającego na opracowanie wskazówek i indywidualny dobór ćwiczeń jak i na ocenę skuteczności terapii.
Z kolei dla o sprecyzowanych zainteresowaniach została przygotowana oferta zajęć rozwijających te uzdolnienia poprzez udział w kołach naukowych, wyjazdowych warsztatach na wyższych uczelniach oraz obozach naukowych organizowanych w ferie zimowe i letnie.
Trzeci obszar działań dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli a w szczególności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji.
Zainteresowani uczniowie począwszy od najmłodszych będą mogli się uczyć programowania np. w języku Scratch, wziąć udział w kursie LOGO robotyki i zaprzyjaźnić się z latającymi dronami, nauczyć się grafiki komputerowej, tworzenia filmów i albumów.
Tajniki programowania będą mogli zgłębić również nauczyciele, którzy poznają też szerokie możliwości stosowania TIK w dydaktyce.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szkoły otrzymają kody dostępu do mobilnej platformy edukacyjnej, które udostępnią swoim uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby mogli z pomocą materiałów tam zamieszczonych dowiedzieć się na czym polegają zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni i jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed cyberprzemocą.

regulamin_projektu.pdf

Słownik_glównych_pojęć.pdf

prezentacja_projektu_8.2.2.pdf

plakat_8.2.2.pdf

zal_1_dane_osobowe.doc.pdf

zal2_formularz_zgłoszeniowy.pdf

zal_3_rezygnacja.doc.pdf

 

W dniu 17 lutego 2017 r.  w ramach realizowanego projektu EFS - Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego, uczniowie wraz z wychowawcami klas IV, V, VI uczestniczyli w warsztatach w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym w Stanowicach.  Uczniowie uczestniczyli w doświadczeniach w  zakresie modułu „Poznajemy świat przez obiektyw mikroskopu.” Zapoznali się z budową mikroskopu, nauką przygotowania preparatów mikroskopowych, dokonywali doświadczeń i obserwacji.

Podkategorie

2017 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubczynie. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.